Feiertagskalender

Hier finden Sie die meistgefeierten Feiertage des Jahres 2019.

03.12.2018 - Karsi
08.12.2018 - Chanddarshan(Chandraat)
16.12.2018 Pho Sangran
18.12.2018 - Saflat Karsi
21.12.2018 - Choudes
22.12.2018 - Purnima, Shri Satya Narayan Vrat

Januar 2019

01.01.2019 - Saflat Karsi
07.01.2019 - Chanddarshan (Chandraat)
13.01.2019 - Lohri
14.01.2019 - Maang Sangran
17.01.2019 - Karsi
20.01.2019 - Choudes, Shri Satya Narayan Vrat
21.01.2019 - Purnima
24.01.2019 - Ganesh Chout Vrat
31.01.2019 - Sheetla Karsi

Februar 2019

06.02.2019 - Chanddarshan (Chandraat)
09.02.2019 - Vasand Panchmi
13.02.2019 - Fagun Sangran
16.02.2019 - Karsi
18.02.2019 - Choudes, Shri Jhandi Vrat
19.02.2019 - Maang Purnima, Shri Satya Narayan Vrat
25.02.2019 - Shiv Phela Vrat

März 2019

02.03.2019 - Vijhia Karsi
04.03.2019 - Shri Mahaa Shivaratri
08.03.2019 - Chanddarshan (Chandraat)
14.03.2019 - Chet Sangran
17.03.2019 - Karsi
20.03.2019 - Choudes, Holi, Shri Satya Narayan Vrat
21.03.2019 - Purnima
27.03.2019 - Sheetla Satmi
31.03.2019 - Karsi

April 2019

06.04.2019 - Samvath 2076, Chet Phela Navratra, Chanddarshan (Chandraat)
11.04.2019 - Durga Mata Ka Jaagran
13.04.2019 - Shri Durga Ashtmi
14.04.2019 - Ram Noumi, Visak Sangran, Visakhi
15.04.2019 - Karsi
18.04.2019 - Choudes, Shir Satya Narayan Vrat
19.04.2019 - Chetre Purnima, Shri Hanuman Jyanti
23.04.2019 - Shri Hanuman Jyanti 108 Chaalisa
30.04.2019 - Karsi

Mai 2019

06.05.2019 - Chanddarshan (Chandraa )
11.05.2019 - Shri Ganga Jyanti, Ganga Lad
15.05.2019 - Karsi, Jhett Sangran
17.05.2019 - Shri Narsing Jyanti, Choudes
18.05.2019 - Visak Purnima, Shri Satya Narayan Vrat
30.05.2019 - Karsi

Juni 2019

04.06.2019 - Chanddarshan (Chandraat)
13.06.2019 - Nirjala Karsi
15.06.2019 - Hard Sangran
16.06.2019 - Choudes, Shri Satya Narayan Vrat
17.06.2019 - Jhat Purnima
29.06.2019 - Karsi

Juli 2019

04.07.2019 - Chanddarshan (Chandraat)
12.07.2019 - Karsi
15.07.2019 - Choudes
16.07.2019 - Hard Guru Purnima, Sawan Sangran, Phela Navroz, Shri Satya Narayan Vrat
22.07.2019 - Sawan Phela Vrat
24.07.2019 - Akri Navroz
28.07.2019 - Karsi
29.07.2019 - Sawan ka 2. Vrat

August 2019

02.08.2019 - Chanddarshan (Chandraat)
05.08.2019 - Naag Punchami ,Sawan ka 3. Vrat
11.08.2019 - Karsi
12.08.2019 - Sawan ka 4. Vrat Akri
14.08.2019 - Choudes, Shri Satya Narayan Vrat
15.08.2019 - Purnima, Raakshabandan(Rakhri)
17.08.2019 - Badro Sangran
22.08.2019 - Sheetla Satmi
23.08.2019 - Shri Krishan Janamashtmi
26.08.2019 - Anjla Karsi
31.08.2019 - Chanddarshan ( Chandraat )

September 2019

06.09.2019 - Shri Maha Lakshmi Sutra
09.09.2019 - Karsi
12.09.2019 - Aanand Choudes
13.09.2019 - Choudes, Shri Satya Narayan Vrat
14.09.2019 - Purnima ka Phela Shirad
15.09.2019 - 2. Shirad
16.09.2019 - x
17.09.2019 - Asur Sangran, 3. Shirad
18.09.2019 - 4. Shirad
19.09.2019 - 5. Shirad
20.09.2019 - 6. Shirad
21.09.2019 - 7. Shirad, Shri Maha Lakshmi Vrat Sutra
22.09.2019 - 8. Shirad
23.09.2019 - 9. Shirad
24.09.2019 - 10. Shirad
25.09.2019 - Karsi, 11. und 12. Shirad
26.09.2019 - 13. Shirad
27.09.2019 - x
28.09.2019 - Aamawas ka Akhri 14. Shirad
29.09.2019 - Phela Navratra
30.09.2019 - Chanddarshan ( Chandraat )

Oktober 2019

04.10.2019 - Shri Durga Mata Ka Jaagran
06.10.2019 - Shri Durga Ashtmi
07.10.2019 - Ram Noumi
08.10.2019 - Dussehra
09.10.2019 - Karsi
12.10.2019 - Choudes
13.10.2019 - Purnima, Shri Satya Narayan Vrat
17.10.2019 - Kartik Sangran, Karwa Chouth Vrat
21.10.2019 - Aahoi
24.10.2019 - Karsi
25.10.2019 - Dhanteeras
26.10.2019 - Tithi 13.
27.10.2019 - Deepawali ( Diwali )
28.10.2019 - Somwanti Aamawas, Gaudhud Poja
29.10.2019 - Chanddarshan (Chandraat), Bhaidhuj ( Tikka )

November 2019

08.11.2019 - Karsi , Tulsi Vivah
11.11.2019 - Choudes
12.11.2019 - Kartik Purnima, Shri Guru Nanak Jyanti, Shri Satya Narayan Vrat
16.11.2019 - Maang Sangran
22.11.2019 - Karsi
28.11.2019 - Chanddarshan ( Chandraat )

Dezember 2019

08.12.2019 - Karsi
11.12.2019 - Choudes, Shri Satya Narayan Vrat
12.12.2019 - Purnima
16.12.2019 - Pho Sangran
22.12.2019 - Saflat Karsi
27.12.2019 - Chanddarshan ( Chandraat )

Januar 2020

06.01.2020 - Karsi
09.01.2020 - Choudes
10.01.2020 - Purnima , Shri Satya Narayan Vrat
13.01.2020 - Shri Ganesh Chouth Vrat, Lohri
14.01.2020 - Maang Sangran
20.01.2020 - Sheetla Karsi
26.01.2020 - Chanddarshan, ( Chandraat )
30.01.2020 - Wasant Punchami

Februar 2020

05.02.2020 - Karsi
07.02.2020 - Shiv Jyandi Vrat
08.02.2020 - Choudes, Shri Satya Narayan Vrat
09.02.2020 - Maang Purnima
13.02.2020 - Fagun Sangran
14.02.2020 - Shiv Phela Vrat
19.02.2020 - Karsi
21.02.2020 - Shri Mahaa Shivratri Vrat
25.02.2020 - Chanddarshan ( Chandraat )

März 2020

06.03.2020 - Karsi
08.03.2020 - Choudes
09.03.2020 - Holi, Shri Satya Narayan Vrat
14.03.2020 - Chet Sangran
15.03.2020 - Sheetla Satmi
19.03.2020 - Karsi
25.03.2020 - Samwanth 2077, Phela Chetre Navratra
30.03.2020 - Jaagran
31.03.2020 - Satmi

April 2020

01.04.2020 - Durga Aashtmi
02.04.2020 - Ram Noumi

Weitere Daten ab dem neuen Pathri

Säulen Ende